60godini

Туристически маршрути с изходен пункт - гр. Пещера:


1. гр. Пещера >> хижа “Румен” >> летовище “Св. Константин” - 4.30 ч.

2. гр. Пещера >> пещера Снежанка - 2 ч.

3. гр. Пещера >> Сините водопади >> мест. Пиздица >> мест. Стенето >> гр. Пещера - 6 ч.


Туристически маршрути с изходен пункт хижа “Румен” - летовище “Св. Константин”:

1. хижа “Румен” >> Баташки еледжик >> Еленин гидик >> летовище “Св. Константин” - 2.30 ч.

2. Хижа “Румен” >> Везир тепе >> Костина могила >> летовище “Св. Константин” - 2.00 ч.

3. хижа “Румен” >> язовир Батак - 1 ч.